1. Ruang Kelas.
 2. Boarding atau Asrama .
 3. Aula
 4. Masjid
 5. Laboratorium Komputer.
 6. Laboratorium Kimia.
 7. Laboratorium Biologi.
 8. Laboratorium Fisika.
 9. Laboratorium Bahasa.
 10. Perpustakaan.
 11. Sarana Olahraga.
 12. Kantin.